News

HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẠNG CÁP QUANG

Trong thế giới hiện tại, việc thực hiện triển khai một hệ thống giám sát toàn bộ các thiết bị mạng là việc cấp thiết cho tất cả các doanh nghiệp và tổ chức. Việc triển khai hệ thống giám sát nhằm tối ưu hóa hệ thống mạng, tăng cường an ninh mạng, và có thể giải quyết các sự cố kịp thời. Công ty Việt Nhất cùng đối tác Viavi Solutions – nhà cung cấp các giải pháp đo kiểm, giám sát và đảm bảo chất lượng cho mạng viễn thông hàng đầu thế giới.

Tháng 7/2016, VNCTC kết hợp cùng Tổng Công ty Viễn Thông Mobifone giám sát Mạng cáp quang Bắc Nam, metro Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Tháng 8/2017, tiếp tục mở rộng hệ Mở rộng và nâng cấp hệ thống thiết bị ONMS (2011) hiện hữu để giám sát 450 đường truyền BTS và khách hàng quan trọng (252 giám sát trực tiếp và 198 giám sát gián tiếp) .

ĐẨY MẠNH NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG

 

 

Ngày 4/4/2016, Hãng sản xuất Milliken, sản phẩm MaxCell đã thay đổi tên mới là OptiCell, các tính năng kỹ thuật không thay đổi mà chỉ có cải tiến vượt trội hơn.

Ngày 14/11/2017, Công ty Việt Nhất đã phối hợp cùng Viễn Thông TP.HCM ctriển khai thử nghiệm sản phẩm OptiCell trên các tuyến ngầm hóa do Quý Viễn thông quản lý. Chiều dài thực hiện 200m Ống OptiCell.